Đơn hàng cho nam

Đơn Hàng gia công cốt pha +cốt thép +giàn giáo
Đơn Hàng gia công cốt pha +cốt thép +giàn giáo
Ngày thi: Liên Tục tuyển
Giới tính: nam
Lương cơ bản: 30_35tr/tháng
Số lượng: 35
Đơn hàng chế biến thủy sản
Đơn hàng chế biến thủy sản
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32-35tr/1 tháng
Số lượng: 23
Đơn hàng kỹ sư IT
Đơn hàng kỹ sư IT
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35-40TR/ 1 Tháng
Số lượng: 21
Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử
Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử
Ngày thi: Liên Tục tuyển
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28-33TR/ 1 tháng
Số lượng: 60