Đơn hàng cho nữ

Đơn hàng chế biến thủy sản
Đơn hàng chế biến thủy sản
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32-35tr/1 tháng
Số lượng: 23
Đơn hàng điều dưỡng
Đơn hàng điều dưỡng
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 38tr/ 1 tháng
Số lượng: 120
Đơn hàng đóng gói công nghiệp
Đơn hàng đóng gói công nghiệp
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28-32tr/1 tháng
Số lượng: 22
Đơn hàng may mặc
Đơn hàng may mặc
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28-32tr/1 thánG
Số lượng: 34
Đơn hàng kỹ sư kinh tế
Đơn hàng kỹ sư kinh tế
Ngày thi: Liên tục tuyển
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 38-42tr/ 1 tháng
Số lượng: 20
Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử
Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử
Ngày thi: Liên Tục tuyển
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28-33TR/ 1 tháng
Số lượng: 60